Klachtenregeling

U heeft een klacht

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?

 

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht. Deze pagina geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen onze klachtenregeling met uw klacht wordt omgaan.

 

Er samen uitkomen

 

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. In veel gevallen kan zo een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en kan de huisarts en zijn organisatie leren van uw feedback. Geef bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw huisarts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren.  Uw klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.

 

Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh. U kunt ook altijd zelf contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van DOKh indien u er met de arts niet uitkomt. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

 

Klachtopvang

 

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en u kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

 

Klachtbemiddeling

 

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

 

Spelregels

 

•  Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.

•  Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hierover eens zijn.

•  Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.

•  Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

•  De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

 

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

 

Stichting DOKh

Afdeling Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25

Website: www.dokh.nl

T: +31 (0)85-22 22 233
 

E: info@klaverklinieken.nl

 

Klaver Klinieken

Hoofdvestiging:

Cereslaan 2t, 5384 VT Heesch

 

OK complex:

Steeg 6, 5482 WN Schijndel

 

KvK: 76315630

Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 17.00

Zaterdag: gesloten

Zondag: gesloten

Spoedgevallen: 24/7 bereikbaar

Bignr: 59053722801 (Dr. E. Bodde)

Bignr: 19044623301 (Drs. R. Fresow)

AGB-code: 22221142

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube - grijze cirkel

© 2020 by Klaver Klinieken. All rights reserved.

Klaver Klinieken en haar logo zijn een geregistreerd merk.

Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Klaver Klinieken.